Венцислав Мицов

Роден на 18 април 1971 г. в гр. Кюстендил

Средно образование: Национално музикално училище "Любомир Пипков"
Висше образование: Националната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”, специалност „Композиция“ и „Музикална педагогика“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“

Сценарист, автор, колумнист.

Николай Вушев

Роден на 30 август 1972 г. в гр. София.

Средно образование: СПТУ “КЛИМЕНТ ВОРОШИЛОВ”

Член на Инициативния комитет по издигане на кандидат-президента Светослав Витков.

Димитър Савов

Роден на 24 декември 1985 г., в гр. София.
Средно образование: 90-то СОУ "ген. Хосе де Сан Мартин"
Висше образование: Технически университет - София, специалност "Хидравлична и пневматична техника"

Член на Инициативния комитет по издигане на кандидат-президента Светослав Витков.


Мария Димитрова

Родена на 14 юни 1988 г. в гр. София.

Средно образование: Първа английска езикова гимназия
Висше образование: УАСГ, Строителство на сгради и съоръжения - магистър

Член на Инициативния комитет по издигане на кандидат-президента Светослав Витков.